Новини

Проучването на дестинации за гурме и винен туризъм в България е извършено в периода 05.12.2017 г. - 03.05.2018 г., в рамките на проект „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ - ТрансГурмеТур, като са обхванати обекти от областите Хасково, Ямбол и Бургас, разположени в трансграничния регион на България и Турция и попадащи в териториалния обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2014-2020.

В проучването са включени всички обекти за обществено настаняване и хранене, за производство на хранителни продукти и вино, за туристическа информация от трите области, събития, свързани с гастрономията и кулинарни рецепти, като са идентифицирани подходящи дестинации за кулинарен и винен туризъм. Проучени са хотели, ресторанти, винарни, ферми, млекопроизводители и преработватели, хлебопроизводители и туристически информационни центрове от областите Хасково, Ямбол и Бургас. Проучени са кулинарни и винени фестивали, както и традиционни кулинарни рецепти от региона. Идентифицирани са подходящи обекти, които са предложени за включване в три нови еднодневни туристически маршрута за гурме и винен туризъм. Идентифицирани са множество обекти и събития, като от тях са подбрани 27 фестивали, събори и изложения, 19 традиционни ястия, 25 винарни, 5 мандри и ферми, 9 пекарни, 151 ресторанти, 184 хотели, 25 пазара и 15 туристически информационни центрове. Предложени са три еднодневни туристически маршрута (по един във всяка област), с включени в тях общо 23 обекта. Документът е разработен на български и английски език.

Проучване на български език

Проучване на английски език

bgenfrdeitptrues