Събития

На 2 юли 2018 г., в сградата на Одринска търговско-промишлена палата се проведе четвъртата работна среща по проект „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция, ТрансГурмеТур“.

Тя беше предшествана от пресконференция за медиите, на която бяха представени заложените в проекта цели и дейности и постигнатите резултати. На пресконференцията беше представена онлайн платформата https://transgourme.eu, която предизвика изключително голям интерес.

Срещата беше открита от председателя на Одринската търговско-промишлена палата г-н Реджеб Зъбкънкурт. Участие в срещата взеха г-н Мако Арнаудов, член на КС на ХТПП и членове на екипите от трите организации. 

По време на работната среща се обсъдиха отчетността на дейностите 3, 4 и 5 по проекта, подаването на искане за първо ниво на контрол, изготвянето на финален отчет за дейността, както и финално резюме на проекта. Участниците проведоха дискусия относно осигуряването на устойчивост на проектните резултати и набелязаха теми за бъдещи съвместни инициативи.

bgenfrdeitptrues