Събития

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_IMG_0003.JPGНа 11 и 12 януари 2018 г. в гр. Одрин, Турция се проведе втората работна среща по проект: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция, ТрансГурмеТур“, Рег. № CB005.1.22.046, договор № РД-02-29-238/31.07.2017 г., съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005.

Проектът, който стартира на 01.08.2017 г. се изпълнява от Хасковска търговско-промишлена палата в партньорство с Одринската търговско-промишлена палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково и е с продължителност 12 месеца.

Срещата беше открита от Реджеб Зъбкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата. Участие в срещата взеха г-н Янчо Янев, председател на УС на ХТПП и членове на екипите от трите организации. Участниците в срещата обсъдиха напредъка по проекта, изпълнението на дейностите и постигнатите резултати през първото и второто тримесечие. Участниците обсъдиха своите задължения, свързани с искането за първо ниво на контрол за верифициране на извършените през първото шестмесечие разходи. Представителите на Одринската ТПП и Сдружение ТУР  запознаха останалите участници с хода на реализация на

Проучванията на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция и разработване на нови общи туристически пакети. Срещата приключи с разпределяне на задачите, свързани с реализацията на предстоящите дейности, съгласно плана за действие.

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_EU-flag---full-colour.jpg

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_Full-Color-logo---Interreg-IPA-CBC-Programme-BG-TR.jpgb_150_100_16777215_00_images_phocagallery_IMG_0004.JPGb_150_100_16777215_00_images_phocagallery_IMG_0007.JPGb_150_100_16777215_00_images_phocagallery_IMG_0010.JPGПокана

Програма

Списък на участниците

Протокол

bgenfrdeitptrues