Събития

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_DSCN1548.JPGНа 17 и 18 октомври 2017 г. в гр. Хасково се проведе първата работна среща по проект с наименование: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция”, акроним: ТрансГурмеТур, Рег. № CB005.1.22.046 и договор № РД-02-29-238 / 31.07.2017 г., съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005.

Проектът, който стартира на 01.08.2017 г. се изпълнява от Хасковска търговско-промишлена палата в партньорство с Одринската търговско-промишлена палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково и е с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проекта е да повиши капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране на алтернативни форми на туризъм.

Проектът предвижда изпълнението на няколко основни дейности:

1. Управление на проекта 

2. Информиране и публичност 

3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в област Хасково, България и област Одрин, Турция

4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение.

5. Организиране на кулинарни изложения в Хасково и Одрин през първата половина на 2018 г.

Срещата, в която взеха участие представители на трите партньорски организации, беше открита от Янчо Янев, председател на УС на ХТПП. Реджеб Зъпкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата изказа своята подкрепа и пожела успех при изпълнението дейностите по проекта. Дискутираха се различни теми, свързани с реализацията на проектните дейности. Партньорите приеха план за действие и комуникационен план. Обсъдиха се предстоящите процедури за избор на външни изпълнители и сроковете за нормалното протичане на търговете.

Срещата премина в дух на сътрудничество и разбирателство, дължащи се на изградените дългогодишни връзки между партньорите.b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_DSCN1531.JPG

Покана

Програма

Списък на участниците-17.10.2017 г. и Списък на участниците-18.10.2017 г.

Протокол

bgenfrdeitptrues