Събития

На 17-ти и 18-ти март 2016 г. в Хасково се проведе обучение за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм, организирано по проект „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, в което участваха представители на Сдружение ТУР.

В обучението взеха участие 13 човека от Хасковска област и 13 от Провинция Одрин – представители на туроператори и турагенти, на туристически информационни центрове, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.

Основни теми на обучението бяха:

Тема 1: Нови туристически продукти за трансграничния регион Хасково – Одрин.

Тема 2: Регулация в сферата на туристическите дейности. Основни функции на местните власти и държавната администрация в туризма.

Тема 3: Публично-частно партньорство в сферата на туризма в България.

Тема 4: Алтернативен туризъм в Хасковска област (спа, балнео, спортен, еко, гурме, винен и т.н.) – тенденции и потенциал за развитие.

Тема 5: Човешкият ресурс и обслужването в туристическия бранш в България

Тема 6: Добри практики и маркетингови стратегии, свързани с развитието на туризма в България.

Лектори бяха Ирко Петров – изтъкнат специалист по история и археология, и Катя Гагова – Директор на Туристически информационен център, град Хасково.

 

bgenfrdeitptrues