Събития

На 10.02.2016 г. в Пловдив се проведе обучение за повишаване на капацитета на НПО, в което взеха участие представители на Сдружение ТУР. Обучението беше организирано в рамките на проект „Мисията възможна" от Българско дружество за защита на птиците и Българският център за нестопанско право.

Основните теми бяха:

  • Представяне на текущи законодателни инициативи за НПО
  • Представяне на анализ на проблемите пред НПО, влияещи на включването им в изпълнението на проекти, финансирани от оперативните програми в България
  • Представяне на възможностите за НПО по оперативни програми, период 2014-2020 и основни изисквания
  • Финансови принципи за добро управление на НПО
  • Основни инструменти за финансовото управление на НПО

Допълнителна информация за проекта

bgenfrdeitptrues