Проекти

Финансираща програма: 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2007 – 2013 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ 

Уебсайт:

http://bg-tr-tourism.eu/

Партньори:

Хасковска Търговско-промишлена палата 

Търговско-промишлената палата на Узункьопрю

Период на изпълнение:

18.06.2015 г. - 18.06.2016 г. 

Бюджет:

102 047,09 евро

Цели:

Основната цел на проекта е да се насърчи трансграничното партньорство, насочено към устойчиво социално и икономическо развитие на областите Хасково и Одрин, на базата на общото природно наследство, разнообразната фауна и културното богатство, за да бъде развит и насърчаван устойчив туризъм. 

Специфичните цели са:

1) Да се идентифицира потенциала на местните природни ресурси и културното наследство, които традиционно не се считат за туристически обекти и да се промотират с оглед създаването на нови алтернативни туристически продукти, базирани на уникалното богатство на природата и културната идентичност на региона Хасково – Одрин, и по този начин да се насърчи социалното и икономическото развитие чрез устойчив туризъм. 

2) Да се насърчи развитието на регион Хасково - Одрин като нова туристическа дестинация, която предлага атракции за посетителите и организираните туристически групи, интересуващи се от нови форми на туризъм, въз основа на предизвикателството да изследват природни и културни забележителности, различни от традиционно известните дестинации в България и Турция. 

3) Да се насърчи предприемачеството по отношение на природен и културен туризъм от двете страни на границата чрез предоставяне на целенасочени обучения за предприемачи в сферата на туризма и хора, които смятат да работят в тази сфера, от областите Хасково и Одрин, които да представят спецификата на туристическите продукти, разработени в рамките на проекта, с оглед успешното им пускане на пазара, намиране на потенциални клиенти, организиране и доставка на туристически услуги. 

Дейности:

1. Управление и координиране на проекта 

2. Предварително проучване на местното природно и културно наследство и неговото оценяване за разработването на нови трансгранични туристически продукти;

3. Провеждане на промоционална обиколка, за представяне на новите туристически продукти на български и турски представители на туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации и други НПО, ангажирани с насърчаване на развитието на туризма в трансграничната област;

4. Провеждане на 2 обучения за алтернативен туризъм за предприемачи в сферата на туризма и за хора, които смятат да работят в тази сфера;

5. Разработване на онлайн туристическа платформа за създаване на трансгранична мрежа като средство за обмен на ноу-хау и за промотиране на трансграничния регион като нова дестинация.

6. Информация и публичност 

Резултати:

- Проведено е проучване на местното природно и културно наследство и е извършен анализ на идентифицираните обекти за потенциала им да бъдат развити като туристически забележителности. Подбрани са 33 туристически обекта от област Хасково и 15 - от вилает Одрин. 

- Създадени са 5 нови туристически продукта – маршрути с обекти от двете страни на границата, доказващи развитието на региона, като нова туристическа дестинация.

- Отпечатан е триезичен туристически справочник “Природното и културно богатство на регион Хасково – Узункьопрю” – на български, турски и английски език, с  електронна версия. 

- Проведени са две промоционални обиколки за представяне на новите туристически продукти на 30 български и турски предприемачи - представители на туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации, НПО и местни власти, ангажирани с насърчаване на развитието на туризма в трансграничната област. Посетени са 22 туристически обекта.

- Проведени са две обучения за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм в Хасково и Узункьопрю.

- Разработена е триезична онлайн туристическа платформа, съдържаща информация за целите на проекта, основните дейности, очакваните и постигнати резултати, както и информация за партньорските организации. Платформата е разработена като инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват НПО, местни власти, туристически асоциации, туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти и др. от регион Хасково – Одрин. Целта е членовете на мрежата да осъществяват комуникация и сътрудничество помежду си, да подпомагат изпълнението на съвместни дейности за популяризиране на новите туристически продукти, привличане на посетители в региона и организиране на съвместни мероприятия. Платформата беше представена на 13.05.2016 г. по време на работна среща в Узункьопрю.

 

bgenfrdeitptrues