Проекти
Прочети още...

Финансираща програма: 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2014 – 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ CCI 2014TC16I5CB005

Прочети още...

Финансираща програма: 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2007 – 2013 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ 

bgenfrdeitptrues